Giới thiệu VCCI >> VCCI Thanh Hóa
Sơ đồ tổ chức Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa (09:08 11/08/2011)
Tăng cường hỗ trợ phát triển DN tại khu vực Bắc Trung Bộ, Văn phòng đại diện Phòng TM&CN Việt Nam tại Thanh Hoá đã được thành lập theo Quyết định số 0541/2000/PTM-TCCB ngày 07 tháng 04 năm 2000 và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2000. Văn phòng Đại diện đã được nâng cấp thành Chi nhánh theo Quyết định số 0127/PTM-TCCB ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Chủ Tịch Phòng TM&CN Việt Nam.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0237.3754640; Fax: 0237.3754641

Website: www.vccith.com.vn

Giám đốc: Ông Đỗ Đình Hiệu

Điện thoại: 0237.3718558; Di động: 0912.023.432

Email: dohieudd@gmail.com 

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hoài Nam

Di động: 0913.053.279

Email: namnh-th@vcci.com.vn

Phó Giám đốc : Ông Nguyễn Thanh Tiến

Di động: 0919.668.568

Email: tienvccith@gmail.com

* Phòng Hội viên:

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Phương Thuý

Di động: 0985760773

Email: phuongthuy101083@gmail.com

Điện thoại: 0237.3754.282

* Phòng Pháp chế và Quan hệ quốc tế:

Phó Trưởng phòng: Bà Hà Thị Thuý

Di động: 0965543306

Email:thuyhavccith@gmail.com

Điện thoại: 0237.3753494

* Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm

Điện thoại: 0237.3850863;

Giám đốc Trung tâm: Bà Lê Thanh Tâm

Di động: 0904.113.226

Email: thanhtam1983@gmail.com

* Bộ phận Tổng hợp

Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Nhung

Di động: 0979.412.292

Email: nhungth113@gmail.com

* Bộ phận kế toán  

Trưởng phòng : Bà Nguyễn Thị Lệ Thu

 Email: lethu_vcci_th@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0237.3717787

Kế toán: Ông Vũ Sĩ Hội

Email: hoivu.vccith@gmail.com 

* Văn phòng thường trú tại Ninh Bình

Địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0230.3891439;

Trưởng phòng : Ông Nguyễn Như Tuyến

Di động: 01656.288.868

Email: tuyenvccinb@gmail.com

 

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG TM & CN VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Tầng 3, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa - 91 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3754640 - Fax : (037) 3754641 - Email: