Hội viên
Thủ tục gia nhập làm hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (12:03 09/03/2010)
Điều lệ sửa đổi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 thông qua và Thủ tướng Chính phủ chuẩn y đã quy định tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đều có thể trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Để trở thành hội viên chính thức, tổ chức quan tâm cần gửi đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hà Nội hoặc các Chi nhánh, Văn phòng Đại diện của Phòng hồ sơ đăng ký gia nhập gồm: Đơn đăng ký làm hội viên chính thức Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (theo mẫu của Phòng), Giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập (bản sao), Đăng ký kinh doanh (bản sao)

Điều lệ sửa đổi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 thông qua và Thủ tướng Chính phủ chuẩn y đã quy định tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đều có thể trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Để trở thành hội viên chính thức, tổ chức quan tâm cần gửi đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hà Nội hoặc các Chi nhánh, Văn phòng Đại diện của Phòng hồ sơ đăng ký gia nhập gồm:

  • Đơn đăng ký làm hội viên chính thức Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (theo mẫu của Phòng)

  • Giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập (bản sao)

  • Đăng ký kinh doanh (bản sao)

Khi nhận được đơn, Ban Thường trực sẽ xét và thông báo cho tổ chức liên quan về quyết định chấp nhận. Trong vòng một tháng kể từ ngày nhận thông báo, tổ chức phải thực hiện đóng lệ phí gia nhập. Chỉ khi nào tổ chức đóng lệ phí gia nhập mới được coi là hội viên chính thức.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VI, khóa VI ngày 20/12/2016 đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh phí hội viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp là Hội viên của VCCI. 

Theo quyết định của Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lệ phí hiện hành được tính như sau:

Mức lệ phí gia nhập bằng mức hội phí hàng năm, được tính căn cứ vào doanh số của tổ chức trong năm trước theo các mức:

  • Doanh số dưới 5 tỷ đồng đóng 3 triệu đồng/năm.

  • Doanh số từ 5 - 15 tỷ đồng đóng 5 triệu đồng /năm.

  • Doanh số từ 15 - 50 tỷ đồng đóng 7 triệu đồng /năm.

  • Doanh số trên 50 tỷ đồng đóng 15 triệu đồng /năm.

    Mức lệ phí gia nhập và hội phí trên có thể được điều chỉnh bởi quyết định của Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong từng thời điểm

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG TM & CN VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Tầng 3, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa - 91 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3754640 - Fax : (037) 3754641 - Email: