Tư vấn pháp luật >> Văn bản pháp luật
VCCI: Nên bỏ quy định tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ ra khỏi dự thảo Thông tư đảm bảo an toàn tổ chức tín dụng (02:07 16/07/2019)
VCCI cho rằng, nên bỏ quy định tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ ra khỏi dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản trả lời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, dự thảo có bổ sung quy định về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (gọi tắt là trái phiếu Chính phủ). Bản thuyết minh của cơ quan soạn thảo cho rằng, mục đích của quy định này là “nhằm kiểm soát đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để dành vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm mặt bằng lãi suất”.

Theo VCCI, đây là Thông tư quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng. Thông tư này chỉ nên tập trung quy định về những giới hạn để bảo đảm an toàn cho một ngân hàng, từ đó giữ an toàn cho toàn bộ hệ thống, đây là một lợi ích công cộng cần được bảo vệ. Trái phiếu Chính phủ luôn được đánh giá là một loại tài sản rất an toàn, do đó, việc quy định về tỷ lệ tối đa đầu tư trái phiếu Chính phủ dường như không phù hợp với mục đích của Thông tư này.

Thúc đẩy dòng vốn vào sản xuất kinh doanh là yêu cầu quan trọng đối với nền kinh tế. Nhưng để thực hiện mục tiêu này thì nên sử dụng các biện pháp khác và được quy định tại các văn bản khác chứ không nên đưa ra tỷ lệ tối đa được đầu tư trái phiếu Chính phủ như trong dự thảo.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc loại bỏ nội dung về tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ ra khỏi dự thảo Thông tư này.

 

[Trở lại]

 

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG TM & CN VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Tầng 3, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa - 91 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3754640 - Fax : (037) 3754641 - Email: