Tin tức >> Tin VCCI
Bà Lê Thị Thanh Tâm đã trúng cử vào vị trí Chủ tịch Công đoàn VCCI Thanh Hóa (01:12 15/12/2016)
(DĐDN) – Ngày 14/12, tại TP. Thanh Hóa, VCCI Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2018. Bà Lê Thị Thanh Tâm đã trúng cử vào vị trí Chủ tịch Công đoàn VCCI Thanh Hóa khóa mới.

 Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Đảng ủy và Công đoàn VCCI, sự chỉ đạo và tạo điều kiện nhiều mặt về chủ trương, thời gian, kinh phí… hoạt động công đoàn VCCI Thanh Hóa đã có nhiều tiến bộ.

Qua đó, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh đạo và động viên cán bộ, công chức, lao động khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; qua các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo và các cuộc họp khác như về vấn đề tăng lương, thi đua, khen thưởng. Mọi ý kiến của Công đoàn đều theo đúng quy định của Nhà nước và có vận dụng theo hướng bảo vệ người lao động….

hvs_0820

Ông Nguyễn Thanh Tiêu – Giám đốc VCCI Thanh Hóa, Chủ tịch Công đoàn VCCI Thanh Hóa khóa III

Bên cạnh nỗ lực trong công tác chuyên môn, 100% đoàn viên công đoàn Chi nhánh luôn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, các quỹ ủng hộ do Chi nhánh, công đoàn VCCI và các tổ chức khác phát động. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn VCCI Thanh Hóa đã tham gia và tích cực vận động các đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội: Các phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, người bị chất độc màu da cam, người tàn tật và các phong trào khác. Tham gia ủng hộ 1 ngày lương trong tháng cao điểm về người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt; mua sách ủng hộ vì Hoàng Sa, Trường sa thân yêu…

Thay mặt Ban Chấp hành Công Đoàn VCCI, ông Đào Hồng Hùng – Thường trực đảng ủy VCCI, Chủ tịch Công đoàn VCCI đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của Công đoàn VCCI Thanh Hóa. Ông Hùng nhấn mạnh, trên cơ sở những thành công đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ tới công đoàn VCCI Thanh Hóa cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, của mỗi đoàn viên, của tổ chức công đoàn VCCI Thanh Hóa cần thấy được trọng trách của mình trong sự nghiệp đổi mới và chấn hưng đất nước.

hvs_0888

Ông Đào Hồng Hùng – Chủ tịch Công đoàn VCCI phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn VCCI Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2016- 2018. Kết quả, bà Lê Thị Thanh Tâm đã trúng cử chức Chủ tịch Công đoàn VCCI Thanh Hóa, ông Lê Thanh Tân và bà Nguyễn Thị Lệ Thu trúng cử chức ủy viên Ban Chấp hành.Nghị quyết Đại hội được 100% các đại biểu thông qua.

hvs_0939

Ông Đào Hồng Hùng – Chủ tịch Công đoàn VCCI, bà Cao Thị Bạch Dương – Phó Chủ tịch Công đoàn VCCI tặng hoa cho ban chấp hành công đoàn VCCI Thanh Hóa khóa cũ.

Hoàng Sang

[Trở lại]

 

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG TM & CN VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Tầng 3, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa - 91 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3754640 - Fax : (037) 3754641 - Email: