Tin tức >> Tin VCCI
Thủ tướng phê duyệt điều lệ Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI) (08:11 15/11/2016)
Theo đó, VCCI bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp; là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan Đảng, Nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển...

 Theo đó, VCCI bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp; là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan Đảng, Nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển...

VCCI là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, có con dấu, tài khoản riêng.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

File đính kèm: QĐ Phê duyệt điều lệ VCCI.pdf
[Trở lại]

 

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG TM & CN VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Tầng 3, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa - 91 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3754640 - Fax : (037) 3754641 - Email: